pozemok pre výst. rod. domov v Suchej nP
Objekt: pozemok v Suchej nP na výst. rod.domu,
Poloha: Suchá nP nad priehradou,
Rozloha: 30 x 23 m ( 690 m2 )
Využitie: výst. rod. domu
Cena: 44 000,- Eur
naspäť